Hjem

Indre krefter

 

 

Vulkaner
Jordskjelv

Tsunami

Lenker
Evaluering
Til Læreren
Om siden
Kilder
 
 

Jordas ytre krefter

 

 

 

Når vi snakker om ytre krefter, snakker vi om temperatur, vind, nedbør som gir utslag i havets, elvene og breenes virksomhet.

Bekker, elver, isbreer og bølger vil hele tiden tære på landskapet. Fjellet brytes ned til grus,sand og leire, og dette materialet blir fjernet fra fjellet og transportert med breer og elver til lavere områder. Til slutt blir materialet avsatt i havet. Så i løpet av tusener og også millioner av år blir høye områder slitt ned til lavland av de ytre kreftene. dskorpa har forandret seg.

 


Jordskorpa består av storplater som beveger seg i forhold til hverandre.

For 210 millioner år siden, var alle kontinentene samlet i ett stort kontinent, kalt Pangaea. Men i løpet av 200 millioner år har platene (kontinentene) beveget seg fra hverandre.

 

Men hvordan skjer det?

Fjellene og jordoverflaten er ikke urokkelige eller uforanderlige. Jordoverflaten formes av indre krefter som bryter landet opp - og de ytre kreftene som bryter det ned og gjevner det ut.