Studiet er lagt ned og nettstedet er stengt

Nettstedet vil ikke bli gjenåpnet. Vi vet at en del brukte ressursen "Verdensdelene", men dette var et studentarbeid som begynte å bli utdatert. Ta eventuelt kontakt med nils.k.hansen@uia.no for informasjon.